Thanh niên Việt Nam v APK Download New Version

Thanh niên Việt Nam v APK Download New Version

App Information of Thanh niên Việt Nam

App Name Thanh niên Việt Nam v
Genre Games, News & Magazines
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.vnpt.tnvn
Rating ( 54791 )
Installs1,000,000+

Description of Thanh niên Việt Nam

Ứng dụng Thanh niên Việt Nam là kênh để các đoàn viên tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn TNCN HCM tổ chức như cập nhật các thông tin tin tức, thi trực tuyến, học trực tuyến, được tư vấn giải đáp và được sử dụng các tiên ích về giới thiệu việc làm, công nghệ, thư viện… giúp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm được thông tin cơ bản về các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, qua đó thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức và các hoạt động của Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
Hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tìm kiếm các thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các dịch vụ, tiện ích khác, là kênh thông tin đồng hành tin cậy của thanh niên. Là nền tảng tổ chức các cuộc thi trực tuyến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.
The Vietnam Youth Application is a channel for union members to participate in activities organized by the Central Youth Union of Ho Chi Minh City, such as updating news information, taking online exams, studying online, being consulted and answered. use benefits of job placement, technology, library … to help union members, members, young people grasp basic information about the activities of the Union, Union, thereby attracting young people to participate. participating in the organization and activities of the Union and Association, expanding the united front for youth gathering.
Supporting union members, members, young people in searching information about study, career, employment and other services and facilities, is a reliable channel for young people. It is the platform for organizing online competitions of the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Vietnam Youth Union and the Vietnam Student Association.
Release new version 1.1.58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *