Spanzuratoarea v APK Latest Version

Spanzuratoarea v APK Latest Version

App Information of Spanzuratoarea

App Name Spanzuratoarea v
Genre Games, Trivia
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namero.pontes.nelucampean.spanzuratoarea.dex
Rating
Installs50,000+

Description of Spanzuratoarea

Spânzurătoarea este unul din cele mai fascinante jocuri de cuvinte ale copilăriei
Îmbogățiți-vă vocabularul încercând să găsiți cât mai multe din cele aproximativ 40 000 de cuvinte extrase din Dicționarul Explicativ al Limbii Române!

Ideal pentru îmbogățirea culturii generale într-un mod distractiv!

Jocul Spânzurătoarea conține:
– Mai multe categorii de cuvinte (cuvinte din DEX, din geografie, mitologie, etc.)
– Trei indicii care pot fi cerute oricând (la începutul, la mijlocul și la sfârșitul caracterelor necunoscute din cuvânt;
– O listă cu istoricul cuvintelor jucate;
– Posibilitatea de a încerca din nou cuvintele care nu au fost găsite;
– Posibilitatea de a căuta cuvintele jucate pe internet;
– Posibilitatea de a seta lungimea minimă și maximă a cuvintelor;
– Posibilitatea de a seta caracterul ce apare n locul literelor necunoscute
Aceastâ variantă a jocului Spânzurătoarea include două modalități separate de joc (cu tastatura telefonului sau cu literele aranjate alfabetic).
Modalitatea care utilizează tastatura standard a telefonului îl face ideal pentru exersarea scrierii pe telefon.
Jocul este accesibilizat pentru persoanele cu deficiență de vedere.
Hangman is one of the most fascinating childhood puns
Enrich your vocabulary trying to find as many of the approximately 40 000 words extracted from the Explanatory Dictionary of the Romanian Language!

Ideal for enriching general culture in a fun way!

Hangman game contains:
– Several categories of words (words from the dictionary, geography, mythology, etc.)
– Three indices can be requested at any time (beginning, middle and end of unknown characters in the word;
– An outline of the history of words played;
– Possibility to try new words that have not been found;
– Ability to search words played on the Internet;
– Ability to set minimum and maximum length of words;
– Ability to set the character appears in place of unknown letters
This version of Hangman game includes two separate game modes (with the phone keypad or with the letters arranged alphabetically).
The way that uses standard phone keypad makes it ideal for practicing writing phone.
The game is made accessible for people with visual impairments.
Compatibilitate cu Android 7

Leave a Reply

Your email address will not be published.