Slovo Mistr v1.0.75 APK Download Latest Version

Slovo Mistr v1.0.75 APK Download Latest Version

(14182)Games, Word

App Information of Slovo Mistr

App Name Slovo Mistr v1.0.75
Genre Games, Word
Size39.1 MB
Latest Version1.0.75
Get it On Google Play
Update2020-06-11
Package Namecom.wordgame.puzzle.cs
Rating ( 14182 )
Installs500,000+

Description of Slovo Mistr

Jednoduchá a návyková slovní hra
Slovo Mistr nabízí klasický styl slovních her v novém a zábavném kabátě. Jednoduše přetáhněte písmena a vytvářejte různá slova. Hrát je snadné a zábavné. Stanete se závislými na zábavě při vyhledávání slov v této slovní hře.

Více než 2 000 úrovní
Tato naše hra začíná jednoduchými a každodenními slovy a poskytuje tisíce slovních hádanek v různých úrovních, které si můžete vyzkoušet. V budoucnu bude přidána spousta dalších úrovní.

Výzva k nalezení všech slov
Nestačí vám nacházení slov na jednoduchých úrovních? Určete si výzvu a najděte všechna extra těžší slova pro získání bonusu. Pokud uvíznete na určitých slovech, můžete použít funkce „Zamíchat“ nebo „Poradit“, abyste mohli pokračovat. Může pro vás být velkým překvapením, jak snadné slovo může být a jak těžké jej bude nalézt.

Nejlepší mozkové cvičení
Slovní hry jsou nejlepší pro vylepšení mozku a pravopisu.

FUNKCE
– Přetahujte prstem písmena pro tvorbu slov
– Nacházejte slova navíc pro sbírání mincí
– Více než 2 000 úrovní pro přehrání
– ZDARMA získáte denní bonus ve formě mincí
– Klepnutím na tlačítko „Zamíchat“ změníte pořadí písmen
– Klepnutím na tlačítko „Poradit“ získáte vodítka
– Nepotřebujete internet a slova můžete vyhledávat kdykoliv
– Jednoduché a snadné hraní, náročné na dokončení
– Zcela ZDARMA pro všechny hráče

Pokud jste fanoušky křížovek nebo her s hledáním slov, určitě byste měli zkusit tuto slovní hru. Je snadnější na pochopení než křížovky a mnohem více návyková.

KONTAKT
[email protected]

A simple and addictive word game
Word Master offers a classic style of word games in a new and fun coat. Simply drag and drop letters to create different words. Playing is easy and fun. You become addicted to the fun of finding words in this word game.

Over 2,000 levels
This game begins with simple and everyday words and provides thousands of word puzzles at different levels to try. Many more levels will be added in the future.

Prompt to find all words
Finding words at simple levels is not enough for you? Determine your challenge and find all the extra heavier words to get the bonus. If you are stuck on certain words, you can use the “Shuffle” or “Advise” functions to continue. It can be a big surprise to you how easy a word can be and how difficult it will be to find it.

Best Brain Exercise
Word games are best for brain and spelling enhancements.

FEATURES
– Drag your letters to create words
– Find extra words to collect coins
– Over 2,000 levels to play
– FREE daily bonus in the form of coins
– Click the “Shuffle” button to change the order of the letters
– Click “Advise” for guidance
– You don’t need internet and you can search words anytime
– Easy and easy to play, challenging to finish
– Totally FREE for all players

If you are a fan of crossword puzzles or word search games, you should definitely try this word game. It’s easier to understand than crossword puzzles and much more addictive.

CONTACT
[email protected]

– Opraveny chyby, které zlepšují celkový herní zážitek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *