Postaw na Passat v2.1 APK Download For Android

Postaw na Passat v2.1 APK Download For Android

App Information of Postaw na Passat

App Name Postaw na Passat v2.1
Genre Games, Trivia
Size37.8 MB
Latest Version2.1
Get it On Google Play
Update2021-09-17
Package Namepl.postaw.na.passeratti.janusz
Rating
Installs500,000+

Description of Postaw na Passat

Płynie w Tobie krew prawdziwego polaka? Uważasz, że żaden Janusz nie jest w stanie Cię pokonać? Marzysz o nowiutkim passacie na widok którego somsiad pęknie z zazdrości?

To świetnie trafiłeś! Postaw na Passeratti to gra która sprawdzi twoją wiedzę z zakresu wszystkiego co polskie!

Aby zgarnąć passata musisz odpowiedzieć na 8 pytań!
Zaczynasz mając milion cebulionów, a gry nie możesz przerwać w żadnym momencie. Na każde pytanie odpowiadasz stawiając pieniądze na odpowiedź którą uważasz za poprawną. Jeśli nie jesteś pewny odpowiedzi możesz postawić cebulę na więcej niż jedno pytanie odpowiednio ją rozdzielając. Cebule postawione na poprawną odpowiedź zostają na stole a reszta przepada. Cebule które zostaną na stole po ostatnim pytaniu są twoją wygraną. Gotowy na wyzwanie?

Przez grę będzie Cię prowadził Nosacz, a wygranym passatem przewieziesz bez problemu Grażynę, Karynę i Sebę. W bagażniku znajdzie się miejsce na Brajana i Jessicę. Janusz jeżdżący takim autem to prawdziwy boss na dzielni! Ale łatwo nie będzie. Pytania choć z pozoru proste wraz z każdym poziomem będą coraz trudniejsze, Nosacz zadbał aby pytania były nie za proste takie.

Przed każdym pytaniem możesz wybrać jedną z dwóch losowych kategorii między innymi:
Slang – pytania ze słownika slangu miejskiego
Historia – Historia drugiej wojny światowej, wiedza o dywizjonie 303, sławnych polakach którzy zapisali się na kartach historii.
Seriale – Świat według kiepskich, Kapitan Bomba, Blok Ekipa, M jak Miłość, Moda na Sukces – bądź gotów na wszystko!
Filmy – Kevin sam w domu (w końcu to klasyk w każde święta!), Filmy Vegi (Pitbull, kobiety mafii, botoks), Filmy Smarzowskiego (Wesele, Kler), Klasyki (Chłopacy nie płaczą, Killer itp.), a także pytania o seriale paradokumentalne jak Szkoła, Pamiętniki z Wakacji, Lekarze itp.
Wiedza bezużyteczna – Zagadki, głupie pytania, podchwytliwe pytania na wytężenie Twojego mózgu
Sport – Sławni sportowcy, pytania o Lewandowskim i innych piłkarzach którzy zapisali się na kartach historii
Internety – pytania o popularne Polskie serwisy jak nasza-klasa, gg, jbzdy, wykop, kwejk itd.
Celebryci – Sprawdzimy ile wiesz o gwiazdach znanych z tabloidów typu pudelek.
Kulinaria – Pytania o tradycyjne i świąteczne potrawy polskie jak bigos, pierogi itp. a także o dania regionalne.
Przysłowia – te na serio i te używane w mowie potocznej 😉
Polskie Słówka – Grzegrzułka czy Grzegrzółka?
Muzyka – podchwytliwe pytania o imiona polskich raperów (wiesz jak ma na imię taco lub quebonafide? A Pezet?)

Będą banalne pytania o nosaczach, ale też trudne związane z historią polski czy naszą rodzimą kinematografią.

Pamiętaj, Janusz nie odpuszcza i dopina swego! Gotów by stanąć do walki? Pjoter będzie dumny gdy tata pojawi się w passeratti!
Is the blood of a real Pole in you? Do you think that Janusz is not able to defeat you? Do you dream of a brand new passat at which somsiad will break with jealousy?

This is a great place! Bet on Passeratti is a game that will test your knowledge of everything Polish!

To win the passat you have to answer 8 questions!
You start with a million bulbs and the games can not be interrupted at any time. You answer every question by putting money for the answer you think is correct. If you are not sure of the answer, you can place the onion on more than one question, dividing it accordingly. Onions put on the correct answer stay on the table and the rest are lost. Onions that stay on the table after the last question are your winnings. Ready for the challenge?

Through the game, you will be led by Nosacz, and you will be transported without a problem to Grażyna, Karyna and Seba without a problem. The boot will have space for Brajan and Jessica. Janusz driving such a car is a real boss on the valiant! But it will not be easy. Even though seemingly simple questions with each level will be more and more difficult, Nosacz made sure that the questions were not too simple.

Before each question you can choose one of two random categories, among others:
Slang – questions from the urban slang dictionary
History – History of the Second World War, knowledge of the 303 Squadron, famous Poles who have signed up on the pages of history.
Series – World according to bad, Captain Bomb, Block Team, M for Love, Fashion for Success – be ready for anything!
Movies – Kevin alone at home (in the end it’s a classic every Christmas!), Vega movies (Pitbull, mafia women, botox), Smarzowski’s films (Wedding, Kler), Classics (Boys do not cry, Killer etc.), as well as questions for paradociable series like School, Holiday Diaries, Doctors, etc.
Useless knowledge – Riddles, stupid questions, tricky questions about the effort of your brain
Sport – Famous sportsmen, questions about Lewandowski and other footballers who have signed up on the pages of history
Internet – questions about popular Polish websites such as our-class, gg, jbzdy, wykop, kwejk, etc.
Celebrities – We’ll check how much you know about stars known from tabloid tabloids.
Kulinaria – Questions about traditional and festive Polish dishes such as bigos, dumplings etc. as well as regional dishes.
Proverbs – those for serious and those used in colloquial speech;)
Polish Słówka – Grzegrzułka or Grzegrzółka?
Music – tricky questions about the names of Polish rappers (you know what is the name of taco or quebonafide? And Pezet?)

There will be trivial questions about nosaczach, but also difficult related to the history of Poland or our native cinematography.

Remember, Janusz does not let go and refills his! Ready to fight? Pjoter will be proud when dad will appear in passeratti!
– poprawki błędów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *