NCOVI v1.7.6 APK Latest Version

NCOVI v1.7.6 APK Latest Version

8.7 (47332)Apps, Medical

App Information of NCOVI

App Name NCOVI v1.7.6
Genre Apps, Medical
Size16.4 MB
Latest Version1.7.6
Get it On Google Play
Update2021-03-13
Package Namecom.vnptit.innovation.ncovi
Rating 8.7 ( 47332 )
Installs5,000,000+

Description of NCOVI

NCOVI là ứng dụng chính thức của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm hỗ trợ người dân toàn quốc khai báo y tế tự nguyện, góp phần phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Đây cũng là kênh chính thức để cơ quan nhà nước gửi các khuyến cáo tới người dân về tình hình dịch bệnh.

Sử dụng ứng dụng NCOVI giúp người dân chủ động phòng chống dịch COVID-19:
– Khai báo thông tin sức khỏe của bản thân và gia đình mọi lúc, mọi nơi.
– Nhanh chóng gửi phản ánh thông tin dịch bệnh COVID-19, đối tượng nghi ngờ nhiễm bệnh xung quanh khu vực mình sinh sống.
– Cập nhật thống kê thông tin dịch bệnh COVID-19 nhanh chóng, chính thức từ Bộ Y tế.
– Nhận được khuyến cáo, hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh một cách hiệu quả, giảm nguy cơ nhiễm bệnh nCov gây ra.

Các thông tin được khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng NCOVI giúp Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh:
– Quản lý được thông tin di chuyển của các trường hợp nhiễm bệnh hoặc phải cách ly theo quy định.
– Phát hiện kịp thời các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh.
– Có được thông tin toàn cảnh về dịch bệnh để đưa ra các quyết định phù hợp.

Thông tin do người dân khai báo tự nguyện qua ứng dụng NCOVI được bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dữ liệu được lưu trữ và bảo mật bởi cơ quan chính phủ và chỉ sử dụng vào mục đích giúp người dân bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích thương mại, không xâm phạm đời tư.

————————
Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt hay sử dụng ứng dụng NCOVI, vui lòng liên hệ để được trợ giúp. Đội ngũ phát triển ứng dụng NCOVI đang nỗ lực để ứng dụng ngày càng hoàn thiện hơn, phục vụ đất nước và người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
– Website: https://egov.mic.gov.vn/
– Điện thoại: (+84-24)3 226 2690
– Email: [email protected]; [email protected]
NCOVI is the official application of the Ministry of Health and the Ministry of Information and Communications to assist people nationwide to make voluntary medical declarations, contributing to the prevention and fight against acute pneumonia caused by new strains of Corona virus. out. This is also an official channel for state agencies to send recommendations to people about the disease situation.

Using NCOVI application to help people actively prevent and control COVID-19:
– Declare health information of yourself and your family anytime, anywhere.
– Promptly send information on the disease COVID-19, the suspect object around the area where you live.
– Quickly and officially update information and statistics on COVID-19 from the Ministry of Health.
– Receive recommendations and instructions to effectively prevent diseases and reduce the risk of nCov infection.

The information is declared voluntarily on the NCOVI application to help the Ministry of Health, the National Steering Committee for disease prevention:
– Manage the travel information of cases of infection or isolation according to regulations.
– Promptly detect cases at risk of infection.
– Get comprehensive information about the disease to make appropriate decisions.

Information declared voluntarily by people through the NCOVI application is protected according to the provisions of Vietnamese law. The data is stored and kept confidential by government agencies and only used for the purpose of helping people protect their health against the COVID-19 disease, absolutely not for commercial use, not for life infringement from.

————————
If you have difficulty installing or using the NCOVI application, please contact us for assistance. The NCOVI application development team is making efforts to apply it more and more completely, serving the country and the people in COVID-19 disease prevention.
– Website: https://egov.mic.gov.vn/
– Phone: (+ 84-24) 3 226 2690
– Email: [email protected]; [email protected]
Cập nhật tính năng quét mã QR. Cho phép quét mã QR từ mục Khai báo y tế của ứng dụng Bluezone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *