iMeteo.sk Počasie: Blesky & Radar v APK Download Latest Version

iMeteo.sk Počasie: Blesky & Radar v APK Download Latest Version

App Information of iMeteo.sk Počasie: Blesky & Radar

App Name iMeteo.sk Počasie: Blesky & Radar v
Genre Apps, Weather
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Nametursky.jan.imeteo.free.pocasie
Rating
Installs100,000+

Description of iMeteo.sk Počasie: Blesky & Radar

Slovenská appka iMeteo.sk Počasie prináša TOP funkcie pre Vás:
• Varovania na nebezpečné poveternostné javy
• Detektor bleskov
• Notifikácia a upozornenie ak Vo Vašom okolí udrie blesk
• iRadar s pohybom zrážok a búrok v strednej Európe
• Aktuálny stav počasia
• Predpoveď po hodinách
• Predpoveď až na 10 dní
• Množstvo widgetov a personalizácii celej aplikácie

V jednej aplikácii získate tie NAJkomplexnejšie a NAJpodrobnejšie informácie o počasí na Slovensku.

❗️Výstrahy na počasie
Ak vo Vašom okrese sa nebezpečný poveternostný jav, pred ktorým vydáme výstrahu, tak Vás na to aplikácia upozorní a vy tak budete včas pripravení.

🌩Detektor bleskov
V prípade, že sa nad Slovenskom vyskytujú búrky, tak Vám aplikácia na domovskej stránke zobrazí mapku, kde v uplynulých 30 minútach udreli blesky. Na mape si môžete pozrieť, aký druh blesku udrel, kedy presne a kde udrel a s akou silou.

⚡️Notifikácia na úder blesku
Ak Vo Vašom okolí (predvolene v okruhu 30 km) udrie blesk, tak Vám aplikácia pošle notifikáciu s informáciou ako ďaleko od Vás blesk udrel. Vy sa tak môžete včas ukryť do bezpečia.

💧iRadar – presný zrážkový radar
V aplikácii môžete sledovať postup zrážok od Nemecka po Ukrajinu a od Baltského mora po Jadran. Viete tak zistiť, kde sú zrážky, kedy dorazia ku Vám alebo naopak, kedy ustanú.

🌞Aktuálny stav počasia
Samozrejmosťou je aktuálny stav počasia. Stav počasia je meraný na reálnej meteorologickej stanici SHMÚ alebo na tzv. PWS staniciach, čo sú osobné meteostanice pripojené do siete internet.

🌤Predpoveď počasia
Kvalitná predpoveď európskeho numerického modelu ECMWF od nórskej meteorologickej služby po hodinách až na 10 dní vopred.

🌈Widgety a personalizácie
Aplikácia obsahuje veľké množstvo widgetov a osobných nastavení. Widgety aj prostredie aplikácie si môžete nakonfigurovať podľa vlastného štýlu. Vybrať si môžete jednotky, pozadia aplikácie, svetlú alebo tmavú tému aplikácie, fonty alebo ikony počasia. Nič Vám nenútime. Aplikáciu si môžete personalizovať tak, ako sa Vám bude páčiť.

PODPORA NONSTOP
Zariadení je mnoho a nemusí na každom naša aplikácia fungovať správne. Je tu však pre Vás podpora, kde s Vami radi problém vyriešime. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom aplikácie, pádov alebo jej nefunkčnosti nás preto neváhajte urýchlene kontaktovať na adrese: [email protected]

Slovak app iMeteo.sk Weather brings TOP functions for you:
• Warnings for dangerous weather events
• Lightning detector
• Notification and warning if lightning strikes near you
• iRadar with precipitation and storms in Central Europe
• Current weather conditions
• Hourly forecast
• Forecast for up to 10 days
• Lots of widgets and personalization of the entire application

In one application you will get the MOST complex and MORE detailed information about the weather in Slovakia.

❗️ Weather Alerts
If there is a dangerous weather phenomenon in your district, before which we issue a warning, the application will warn you about it and you will be ready in time.

🌩 Flash Detector
In the event of storms over Slovakia, the application will show you a map on the home page where the lightning strikes in the past 30 minutes. On the map you can see what kind of lightning struck, when exactly and where it hit and with what force.

⚡️ Lightning strike notification
If lightning strikes in your area (by default, within a radius of 30 km), the application will send you a notification with information on how far the lightning has struck you. This allows you to hide in safety in time.

💧 iRadar – precision collision radar
In the application you can monitor the progress of precipitation from Germany to Ukraine and from the Baltic Sea to the Adriatic. You can find out where the crashes are, when they will reach you or, conversely, when they will stop.

🌞 Current weather
The current weather is a matter of course. The weather is measured at a real meteorological station SHMÚ or at the so-called PWS stations, which are personal weather stations connected to the Internet.

🌤 Weather forecast
Quality forecast of the European numerical model ECMWF from the Norwegian Meteorological Service after hours up to 10 days in advance.

🌈 Widgets and Personalizations
The application contains a large number of widgets and personal settings. You can configure widgets and the application environment according to your own style. You can choose units, application backgrounds, light or dark application theme, fonts or weather icons. We will not force anything on you. You can personalize the application as you like.

NONSTOP SUPPORT
There are many devices and our application may not work properly on everyone. However, there is support for you, where we will be happy to solve the problem with you. Therefore, in case of any questions regarding the application, crashes or its malfunction, do not hesitate to contact us immediately at: [email protected]
Presnejšia a rýchlejšia predpoveď počasia. Oprava drobných chýb.

Leave a Reply

Your email address will not be published.