Free Download HiCAR-Tra đỗ xe, phạt nguội v APK

Free Download HiCAR-Tra đỗ xe, phạt nguội v APK

App Information of HiCAR-Tra đỗ xe, phạt nguội

App Name HiCAR-Tra đỗ xe, phạt nguội v
Genre Auto & Vehicles, Games
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.magenest.hicar
Rating ( 6 )
Installs500+

Description of HiCAR-Tra đỗ xe, phạt nguội

HiCar là một ứng dụng hỗ trợ quản lý phương tiện và tham gia giao thông, được phát triển bởi Magenest. Với ứng dụng được tích hợp các chức năng cần thiết này, người dùng có thể nắm bắt và chấp hành luật giao thông nhanh chóng, tham khảo các thông tin hữu ích khi tham gia giao thông, tra cứu phạt nguội và chủ động hơn trong mỗi kỳ đăng kiểm, tiết kiệm và lên kế hoạch hợp lý cho chi phí sử dụng phương tiện. Ngoài ra, người dùng sẽ không bỏ lỡ những mốc thời gian đáng nhớ liên quan đến phương tiện với chức năng nhắc nhở lịch trên ứng dụng.

★ Tra cứu luật giao thông
– Tra cứu nhanh bằng giọng nói hoặc công cụ tìm kiếm thủ công.
– Xem nhanh thông tin và tham khảo chi tiết điều luật.

★ Tra cứu phạt nguội
– Nhập biển số xe để tra cứu phạt nguội.
– Tra cứu phạt nguội bằng những biển số xe đã lưu.

★ Tìm kiếm trạm xăng, bãi đỗ xe, garage gần nhất
– Hướng dẫn chỉ đường đến các địa điểm cần tìm
– Tìm kiếm trong phạm vi gần nhất quanh bạn (500m, 1km,…)

★ Quản lý chi phí
– Quản lý chi phí nhiều phương tiện cùng một lúc.
– Lưu lại chi phí sử dụng xe và nạp nhiên liệu.
– Lưu thông tin thu nhập từ phương tiện.
– Báo cáo chi tiết chi phí/thu nhập: loại chi phí/thu nhập, thời gian, địa điểm.
– Báo cáo so sánh chi phí và thu nhập.
– Trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ.
– Nhắc nhở lịch chi trả các loại chi phí.
HiCar is an application to support vehicle management and traffic participation, developed by Magenest. With the application integrated with these necessary functions, users can grasp and obey traffic laws quickly, consult useful information when participating in traffic, look up fines and be more active in traffic. each registration period, save and reasonably plan for the cost of using the vehicle. In addition, users will not miss memorable vehicle-related milestones with the calendar reminder function on the app.

★ Look up traffic laws
– Quick lookup by voice or manual search engine.
– Quickly view information and refer to the details of the law.

★ Cold penalty lookup
– Enter license plate number to look up cold fines.
– Look up cold fines with saved license plates.

★ Search for the nearest gas station, parking lot, garage
– Directions to places to look
– Search within the nearest area around you (500m, 1km,…)

Expense Management
– Manage expenses for multiple vehicles at the same time.
– Save the cost of using the vehicle and refueling.
– Save information of income from the vehicle.
– Detailed expense/income report: type of expense/income, time, location.
– Cost and income comparison report.
– Visualize data in the form of charts.
– Reminder of the payment schedule of all kinds of expenses.
Cải thiệu giao diện và hiệu năng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *