Download Wisielec v1.3 APK Latest Version

Download Wisielec v1.3 APK Latest Version

(35937)Games, Word

App Information of Wisielec

App Name Wisielec v1.3
Genre Games, Word
Size16.6 MB
Latest Version1.3
Get it On Google Play
Update2020-02-03
Package Namepl.macaque.hangmanpl
Rating ( 35937 )
Installs1,000,000+

Description of Wisielec

Wisielec (szubienica), to wspaniała gra, którą pewnie pamiętasz z dzieciństwa. Kiedyś potrzebna była kartka lub tablica, teraz możesz w nią grać na telefonie lub tablecie!
Odgadnij ukryte hasło wybierając literki. Każda błędna literka, to kolejna część wisielca. Nie pozwól mu zawisnąć!

Kategorie
Geografia – Dużo podróżujesz? Jakie państwa, miasta oraz nazwy geograficzne znasz?
Jedzenie – Lubisz gotować lub jeść? Może znajdziesz inspiracje. Odkrywaj potrawy i napoje.
Muzyka – Muzyka popularna nie ma przed Tobą tajemnic? Odgaduj nazwy wykonawców.
Kino – Film to Twoja pasja? Dobrze znasz filmy, aktorów oraz reżyserów? Sprawdź się!
Sport – Czy wiesz wszystko o sporcie? Znasz każdego sportowca, wszystkie drużyny i dyscypliny sportowe. To kategoria dla Ciebie!
Zwierzęta – Jesteś dobry z biologii? A może po prostu kochasz zwierzęta? Udowodnij 😉

Tryby rozgrywki
Jeden gracz
Wybierz kategorię (lub wszystkie) i odgaduj losowe hasła. Masz jedną podpowiedź na hasło.

Dwóch graczy
Graj z przyjacielem. Wymyśl hasło dla przeciwnika. Jeśli nie masz pomysłu na hasło, wylosuj jakieś. Możesz losować aż znajdziesz takie, które Ci się podoba. Wygrywa ten, kto odgadnie więcej haseł.

Jeśli masz jakieś uwagi lub propozycje ulepszeń, napisz do nas: [email protected]
Hangman (gallows) is a wonderful game, you probably remember from your childhood. Once I needed a card or board, now you can play it on your phone or tablet!
Guess the hidden password by selecting letters. Every wrong the letter, is another part of the hangman. Do not let him hang!

Categories
Geography – You travel a lot? Which countries, cities and geographical names do you know?
Food – Do you like to cook or eat? Maybe you can find inspiration. Discover food and drinks.
Music – Popular music has no secrets from you? Guess the names.
Cinema – Film is your passion? Well you know the movies, actors and directors? Check out!
Sports – Do you know anything about the sport? Do you know of any athlete, all the teams and sports. This is the category for you!
Animals – Are you good with biology? Or maybe you just love animals? Prove it;)

Game modes
One player
Select a category (or all) and Guess random passwords. You have one hint for the password.

Two players
Play with a friend. Think up a password for your opponent. If you do not have an idea for a password, get a some. You can draw until you find one that you like. The winner is the one who guesses more passwords.

If you have any comments or suggestions for improvement, please write to us: [email protected]
Poprawki błędów

Leave a Reply

Your email address will not be published.