Download TVP INFO v1.1.0 APK For Android

Download TVP INFO v1.1.0 APK For Android

(953)Apps, Events

App Information of TVP INFO

App Name TVP INFO v1.1.0
Genre Apps, Events
Size7.7 MB
Latest Version1.1.0
Get it On Google Play
Update2020-07-23
Package Namepl.tvp.info
Rating ( 953 )
Installs50,000+

Description of TVP INFO

Nowa aplikacja TVP INFO to przejrzysty, nowoczesny wygląd oraz wygodny dostęp do transmisji kanału informacyjnego TVP INFO na żywo, informacji z kraju i ze świata i unikalnych materiałów wideo.

Dzięki jasnemu podziałowi na funkcję Czytaj lub Oglądaj w prosty i szybki sposób możesz dotrzeć do treści, które Cię interesują.

Teraz transmisję na żywo i najciekawsze wideo uruchomisz jednym przyciskiem Oglądaj. Wolisz czytać? Przerzuć się na strumień Czytaj, gdzie znajdziesz Wszystkie treści z portalu tvp.info pogrupowane tematycznie:

Polska – najnowsze informacje z Polski, publicystyka
Świat – najważniejsze informacje i wydarzenia ze świata
Opinie – komentarze i analizy
Biznes – najświeższe wiadomości gospodarcze, biznes, giełda, rynek, akcje
Kultura – wydarzenia ze świata kultury, filmu, teatru, sztuki
Społeczeństwo – tematy społeczne, zdrowie, ludzie
Nauka – doniesienia ze świata nauki, przyroda, natura, środowisko, interesujące fakty o świecie
Rozmaitości – ciekawostki, celebryci, podróże
Polska to więcej – ciekawe wywiady
TWOJE INFO – dziennikarstwo obywatelskie, informacje od czytelników
The new TVP INFO application is a transparent, modern look and convenient access to live broadcast of TVP INFO information channel, information from the country and the world and unique video materials.

Thanks to a clear division into the Read or Watch function you can easily and quickly reach the content that interests you.

Now you can start the live broadcast and the most interesting video with one button Watch. Do you prefer to read Switch to the Read stream, where you will find All content from tvp.info grouped by topic:

Poland – the latest information from Poland, journalism
World – the most important information and events from around the world
Opinions – comments and analyzes
Business – the latest economic news, business, stock market, market, shares
Culture – events from the world of culture, film, theater, art
Society – social topics, health, people
Science – reports from the world of science, nature, nature, environment, interesting facts about the world
Varieties – trivia, celebrities, travels
Poland is more – interesting interviews
YOUR INFO – citizen journalism, information from readers
Dziękujemy za używanie aplikacji TVP INFO.
Aby zapewnić najlepszą jakość materiałów regularnie aktualizujemy aplikację.

Leave a Reply

Your email address will not be published.