Download Szczęśliwe Koło PL v APK Latest Version

Download Szczęśliwe Koło PL v APK Latest Version

(7718)Games, Word

App Information of Szczęśliwe Koło PL

App Name Szczęśliwe Koło PL v
Genre Games, Word
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namebetis.fortunewheelpl
Rating ( 7718 )
Installs500,000+

Description of Szczęśliwe Koło PL

Kręć kołem, wybieraj litery i odgadnij hasło. Szczęśliwe Koło to popularna gra słowna, inspirowana popularnym teleturniejem, który polega na odgadywaniu haseł z wybranej kategorii. Każdy wybór litery poprzedzony jest wylosowaniem określonej wartości punktowej przez koło.
Możliwość gry we dwie osoby lub w pojedynkę.
W grze pojedynczej dostępne są dwa tryby rozgrywki: gra klasyczna i wyścig z czasem.
W grze przeznaczonej dla dwóch osób, gracze kręcą kołem na zmianę i próbują zgadywać litery. Wygrywa ten gracz, który szybciej odgadnie hasło.
W chwili obecnej gra zawiera 12 kategorii haseł.
Spin the wheel, select letters and guess your password. Happy Circle is a popular word game, inspired by the popular game show that involves guessing the password of the selected category. Each is preceded by the letters choice of selecting a specific point value by the wheel.
The possibility of playing in two people or alone.
In single player mode, there are two game modes: classic game and a race against time.
In a game designed for two people, players spin the wheel for a change and try to guess the letters. The winner is the player who quickly guess the password.
At the moment, the game includes 12 categories passwords.
drobne zmiany

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *