Download Klart – Väder v3.65.0 APK For Android

Download Klart – Väder v3.65.0 APK For Android

(9561)Apps, Weather

App Information of Klart - Väder

App Name Klart - Väder v3.65.0
Genre Apps, Weather
Size11.6 MB
Latest Version3.65.0
Get it On Google Play
Update2021-07-14
Package Namese.klart.weatherapp
Rating ( 9561 )
Installs1,000,000+

Description of Klart - Väder

VÄDER
Se väderprognos 14 dagar framåt eller timme för timme.

JÄMFÖR
Jämförelseprognos där du kan se vår prognos, Smhi och Yr bredvid varandra. Se om de håller med oss…

SKIDVÄDER
Snödjup, liftar, pistkarta, väder för både topp och dal… ja, allt du behöver när du åker skidor!

POLLENPROGNOS
Under pollensäsongen har vi en pollenprognos, så du kan hålla koll på pollenhalterna där du är.

SÄSONGSVÄDER
När vi ska resa vill vi alltid veta hur vädret brukar vara dit vi ska. Därför har vi byggt säsongsväder där du kan se just det; hur vädret brukar vara, månad för månad hela året. Vi har även reseväder där du kan hitta platser med väder som passar din resa!

BADVÄDER
Vattentemperatur för badplatser i Sverige. Du kan se rapporter om vattentemperatur från kommunen och andra Klart-användare. Du kan också rapportera in temperaturen själv. I kommunens rapport finns också vattenkvalitet och algblomning.

VÄDERVARNINGAR
Få varningar för extremt väder nära dig, nationellt utfärdade av SMHI. Antingen när du tittar i appen, eller så kan du sätta på så du får push-notiser när nya varningar utfärdas.

Vi har också vädret i diagram (vänd på telefonen till liggande läge), väderkartor för Sverige som visar nederbörd, moln och temperatur.

TYCK TILL
Era åsikter är jätteviktiga! Säg vad du tycker och föreslå förbättringar i vårt kundforum: https://kundo.se/org/klart-se/

I din lur – i ur och skur
//Klart-teamet
WEATHER
See weather forecast 14 days ahead or hour by hour.

COMPARE
Comparison forecast where you can see our forecast, Smhi and Yr next to each other. See if they agree with us …

Ski Weather
Snow depths, lifts, piste map, weather for both peak and valley … yes, everything you need when skiing!

POLLEN FORECAST
During the pollen season, we have a pollen forecast, so you can keep track of pollen levels where you are.

SEASONAL WEATHER
When we travel, we always want to know how the weather usually gets where we are going. That’s why we’ve built seasonal weather where you can see just that; how the weather usually is, month by month all year. We also have travel weather where you can find places with weather to suit your trip!

badväder
Water temperature for bathing places in Sweden. You can see water temperature reports from the municipality and other Ready users. You can also report the temperature yourself. The municipality’s report also contains water quality and algal bloom.

WEATHER ALERTS
Get warnings for extreme weather near you, nationally issued by SMHI. Either when you look at the app, or you can turn on so you get push notifications when new alerts are issued.

We also have the weather in charts (turn the phone to landscape mode), weather maps for Sweden showing precipitation, clouds and temperature.

LEAVE A COMMENT
Your opinions are very important! Say what you think and suggest improvements in our customer forum: https://kundo.se/org/klart-se/

In your hands – in watches and sheds
// Clear team
I senaste releasen har vi förtydligat och gjort det enklare att hitta till inställningar kopplat till vårt reklamfinansierade innehåll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *