Download HAKA System vfull_v8.0.0 APK New Version

Download HAKA System vfull_v8.0.0 APK New Version

App Information of HAKA System

App Name HAKA System vfull_v8.0.0
Genre Auto & Vehicles, Games
Size4.9 MB
Latest Versionfull_v8.0.0
Get it On Google Play
Update2020-02-16
Package Nameapk.dev.haka.haka
Rating ( 844 )
Installs50,000+

Description of HAKA System

*#1 APLIKÁCIA ROKA 2018 4KA ANDROIDCODE”

HAKA systém Vytvorená aplikácia z názvu skupiny Hľadá sa Auto Krádeže Automobilov Ako funguje HAKA systém?(Návod) Slovenská EČV alebo VIN EČ, VIN bez záznamu ( vozidlo nehľadané) V prípade že potrebujete zistiť, či je vozidlo kradnuté, zadáte EČV alebo VIN … Aplikácia vyšle dotaz na server MVSR … Pokiaľ sa EČV alebo VIN nenachádza v databáze MVSR ako hľadané, ide rovnaký dotaz na MVČR. Pokiaľ sa nenachádza ani tu, aplikácia sa pripojí na STK stiahne dáta k danej EČV a vozidlu a zobrazí sa správa, že EČV alebo VIN je v poriadku. Slovenská EČV alebo VIN EČV, VIN so záznamom (vozidlo je hľadané/kradnuté) V prípade, že potrebujete zistiť, či je vozidlo kradnuté, zadáte EČV alebo VIN… Aplikácia vyšle dotaz na server MVSR … Pokiaľ sa EČV alebo VIN nanachádza v databáze MVSR alebo MVČR ako hľadané, aplikácia stiahne dáta z STK a objavi sa informácia Volajte políciu. V tomto prípade môže nastať, že je vozidlo buď kradnuté, alebo boli ukradnuté EČV z vozidla … Preto máte k dispozícii aj ďalšie dáta, ako je VIN a popis vozidla … Každopádne zavolajte políciu, ona vozidlo preverí, prípadne kontaktujte pohotovosť skupiny na tel.č. 0940703802, ktorá tiež preverí dané oznámenie … Prioritné je ale volať políciu, nás informovať následne …Radi zverejníme Vašu pomoc pri pátraní po ukradnutých vozidlách
* # 1 APPLICATION OF ROKA 2018 4KA ANDROIDCODE “

HAKA system Created by the group name Searching for Car Vehicle Theft How does the HAKA system work? (Instructions) Slovak EČV or VIN CZ, VIN without record (vehicle not searched) If you need to find out if the vehicle is stolen, enter the VČV or VIN. The application sends a query to the MVSR server … If the VU or VIN is not in the MVSR database as it is searched for, then the same query will be made to MVCR. If this is not the case, the application connects to the STK to download the data to the given VU and the vehicle and the message that the VU or VIN is OK is displayed. (If the vehicle is being stolen) If you need to find out if the vehicle is stolen, enter the VU or VIN … The application sends a query to the MVSR server … If the VU or the VIN is used in the MVSR or MVČR databases as searched, the application will download the data from the STK and the information will appear Call the police. In this case, it may happen that the vehicle is either stolen or stolen from the vehicle … So you have other data such as VIN and vehicle description … Anyway, call the police, check the vehicle or contact the group’s alert on tel.č. 0940703802, which will also check the notification … However, it is a priority to call the police, inform us later … We will publish your help in searching for stolen vehicles
*Oprava chyby – ziadne udaje

Leave a Reply

Your email address will not be published.