Download eNetViet v APK New Version

Download eNetViet v APK New Version

(16927)Apps, Education

App Information of eNetViet

App Name eNetViet v
Genre Apps, Education
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Nameenetviet.corp.qi.enetvietnew
Rating ( 16927 )
Installs1,000,000+

Description of eNetViet

eNetViet là ứng dụng kết nối thông tin trực tuyến giữa Gia đình và Nhà trường, do Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích phát triển, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho các Sở, Phòng Giáo dục, các đơn vị Trường học và Phụ huynh học sinh.
Với sự ủng hộ của đông đảo các nhà quản lý giáo dục, giáo viên và phụ huynh học sinh, eNetViet đã trở thành công cụ hữu hiệu góp phần xây dựng một mô hình giáo dục hiện đại, văn minh, thân thiện trong thời đại công nghệ 4.0.
* Vậy, eNetViet có điều gì đặc biệt?
=> Với eNetViet, cán bộ quản lý Nhà trường, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục có thể:
– Gửi / Nhận thông báo, thông tin điều hành đến các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc, các giáo viên trong trường một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.
– Gửi / Nhận, Tra cứu theo thời gian thực các báo cáo, số liệu thống kê giáo dục theo từng cấp học.
– Tiến hành điểm danh trực tuyến tại các cuộc họp, hội nghị bằng mã QR code.
– Thực hiện các cuộc khảo sát trực tuyến một cách nhanh chóng và chính xác nhất…
=> Với eNetViet, các Giáo viên có thể:
– Nhập trực tiếp hoặc đồng bộ bảng điểm, nhận xét hàng ngày và các dữ liệu khác từ hệ thống thông tin quản lý giáo dục, qua đó giúp tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.
– Kết nối với Phụ huynh học sinh và các giáo viên khác trong trường thông qua viêc gửi/ nhận thông báo, phản hồi bằng tin nhắn SMS, tin nhắn đa phương tiện, trò chuyện trực tuyến trên ứng dụng.
– Đăng tải và chia sẻ các hình ảnh, hoạt động ý nghĩa của trường, của lớp và các học sinh thân yêu để tạo ra một cộng đồng gắn kết.
– Đăng thông báo lịch học, kế hoạch ôn tập, lịch thi của lớp; chia sẻ kinh nghiệm giáo dục tri thức, giáo dục kỹ năng cho học sinh với các bậc Phụ huynh.
– Tiến hành điểm danh, duyệt đơn xin nghỉ học trực tuyến và thống kê chuyên cần cho học sinh…
=> Với eNetViet, các Phụ huynh có thể:
– Xin nghỉ học trực tuyến cho con.
– Theo dõi điểm danh trực tuyến của con ở lớp theo từng ngày, từng tiết học.
– Nắm bắt thời khóa biểu, kế hoạch học tập, thực đơn bữa ăn hàng ngày… của con.
– Nhận các thông báo, tin tức trực tuyến từ Nhà trường.
– Tra cứu trực tuyến kết quả học tập, rèn luyện của con.
– Cùng cảm nhận và lưu giữ những hình ảnh, những khoảnh khắc tuyệt vời của con ở trường…
=> Và còn rất nhiều tính năng, tiện ích thiết thực khác.
* Hiện tại, eNetViet sử dụng chính số điện thoại đăng ký sổ liên lạc điện tử để đăng nhập. Nếu bạn không đăng nhập được hoặc nhận được tin nhắn phản hồi: “Số điện thoại của bạn chưa đăng ký dịch vụ Sổ liên lạc điện tử…”, bạn vui lòng liên hệ với nhà trường nơi bạn công tác hoặc nơi con bạn đang theo học để đăng ký hoặc kiểm tra lại.
* Hỗ trợ người dùng:
– Hotline: 1900 4740
– Email: [email protected]
– Website: http://enetviet.com
– Facebook page: https://www.facebook.com/mxhgd.enetviet
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKbG5Ttb5u_BmQEKauR5xxA/about
eNetViet is an application that connects information online between the Home and the School, developed by Quang Ich Software Joint Stock Company, to bring practical benefits to the Departments, Education Departments, School units and Parents.
With the support of a large number of educational managers, teachers and students’ parents, eNetViet has become an effective tool to contribute to building a modern, civilized and friendly educational model in the era. technology 4.0.
* So, what is special about eNetViet?
=> With eNetViet, school administrators, Education Department, Department of Education can:
– Send / Receive notifications, operating information to departments, departments and affiliated units, teachers in the school easily and quickly.
– Send / Receive, Look up in real time education statistics and reports by each educational level.
– Conduct online attendance at meetings and conferences by QR code.
– Make online surveys quickly and most accurately …
=> With eNetViet, Teachers can:
– Directly enter or synchronize transcripts, daily comments and other data from the educational management information system, thereby saving a lot of time and effort.
– Connect with parents and other teachers in the school through sending / receiving notifications, responding by SMS, multimedia messages, online chat on the application.
– Upload and share pictures and meaningful activities of the school, class and students to create a cohesive community.
– Post notices of class schedules, revision plans, exam schedules; Sharing knowledge and skills education experiences for students with parents.
– Conduct attendance, online leave application approval and attendance statistics for students …
=> With eNetViet, Parents can:
– Please leave online school for me.
– Track your child’s online attendance in class by day, each lesson.
– Grasp your child’s schedule, study plan, daily meal menu …
– Receive notifications and news online from the School.
– Online lookup of your child’s learning and training results.
– Feel and keep together pictures, great moments of your child at school …
=> And many other practical features and utilities.
* Currently, eNetViet uses the same phone number registered in the electronic contact book to login. If you cannot login or receive a reply message: “Your phone number is not registered with e-contact book service …”, please contact the school where you work or where your child is. Study for registration or re-check.
* User support:
– Hotline: 1900 4740
– Email: [email protected]
– Website: http://enetviet.com
– Facebook page: https://www.facebook.com/mxhgd.enetviet
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKbG5Ttb5u_BmQEKauR5xxA/about
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng eNetViet, những cập nhật ở phiên bản này gồm:
– Bổ sung tính năng “Ghim tin nhắn” trong chat nhóm.
– Chuẩn hoá giao diện bộ lọc Thông báo.
– Biểu đồ chiều cao cân nặng, BMI cho học sinh mầm non.
Cập nhật ngay eNetViet để có những trải nghiệm tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *