Download Dzienniczek VULCAN v APK For Android

Download Dzienniczek VULCAN v APK For Android

App Information of Dzienniczek VULCAN

App Name Dzienniczek VULCAN v
Genre Apps, Education
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namepl.edu.vulcan.hebe
Rating
Installs1,000,000+

Description of Dzienniczek VULCAN

Dzienniczek VULCAN to aplikacja mobilna dla uczniów i rodziców korzystających z dziennika elektronicznego UONET+ firmy VULCAN. Mobilny dzienniczek zawiera najważniejsze wiadomości z e-dziennika.
Z Dzienniczkiem VULCAN uczniowie i rodzice mogą:
• na bieżąco przeglądać:
– oceny,
– frekwencję, nieobecności, spóźnienia,
– uwagi,
– zadania domowe,
– zapowiedziane sprawdziany,
– plan lekcji i zrealizowane lekcje,
– zastępstwa, lekcje przeniesione lub odwołane,
• być w stałym kontakcie ze szkołą poprzez moduł Wiadomości,
• sprawdzić „szczęśliwy numerek” na dany dzień,
• otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach z e-dziennika,
• dostosować aplikację do swoich potrzeb, zmieniając jej kolorystykę oraz układ informacji na stronie startowej.

Dodatkowo rodzice mogą:
• usprawiedliwiać nieobecności dziecka,
• z wyprzedzeniem zapowiedzieć nieobecność dziecka w przedszkolu,
• przeglądać informacje dotyczące wszystkich swoich dzieci w jednej aplikacji.
VULCAN Diary is a mobile application for students and parents using the VULCAN UONET + electronic journal. The mobile diary contains the most important news from the e-journal.
With the VULCAN Diary, students and parents can:
• view on an ongoing basis:
– assessment,
– attendance, absences, delays,
– comments,
– homework,
– announced tests,
– lesson plan and completed lessons,
– replacements, lessons transferred or canceled,
• be in constant contact with the school through the Messages module,
• check the “lucky number” for the day,
• receive notifications about new information from the e-journal,
• adapt the application to your needs by changing its colors and the layout of information on the home page.

Additionally, parents can:
• justify the child’s absence,
• announce in advance the child’s absence from kindergarten,
• View information about all your kids in one application.
* Poprawiono niespójne zachowanie odczytu/usuwania wiadomości w przypadku kont z większą liczbą dzieci
* Poprawiono sortowanie płatności
* Poprawiono niewłaściwe stylowanie w trybie ciemnym
* Dodano wyświetlenie roli przy podpowiadaniu listy adresatów na widoku nowej wiadomości
* Poprawienie błędu uniemożliwiającego usprawiedliwienie przedszkolaków

Leave a Reply

Your email address will not be published.