Download Carmin Pro (VN) v1.0.1 APK New Version

Download Carmin Pro (VN) v1.0.1 APK New Version

App Information of Carmin Pro (VN)

App Name Carmin Pro (VN) v1.0.1
Genre Auto & Vehicles, Games
Size10.4 MB
Latest Version1.0.1
Get it On Google Play
Update2020-12-15
Package Namecom.min.provn
Rating ( 23 )
Installs1,000+

Description of Carmin Pro (VN)

Dành cho người dùng Việt Nam không thể sử dụng bản Pro (Quốc tế) do không có tài khoản thanh toán Quốc tế.

Giao diện và chức năng đồng bộ với bản Quốc tế, cụ thể:
– Không chứa quảng cáo
– Giao diện mới tiện sử dụng
– Tải hoặc in tài liệu mạch điện
– Tìm và mở tài liệu mới ngay trong màn hình xem tài liệu
– Thanh toán một lần duy nhất

Lưu ý: ứng dụng chỉ hoạt động được nếu được tải từ Google Play
For Vietnamese users who cannot use the Pro (International) version because they do not have an international payment account.

Interface and functions are synchronized with the International version, specifically:
– Does not contain advertisements
– New easy-to-use interface
– Download or print circuit documents
Find and open new documents right in the document view
– Single payment

Note: the app works only if downloaded from Google Play
1. Sửa lỗi tải file trên Android 10
2. Bổ sung thông tin khi chạy khởi tạo và xử lý lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *