Download Belot – Играй Белот офлайн v1.1.18 APK For Android

Download Belot – Играй Белот офлайн v1.1.18 APK For Android

(313)Card, Games

App Information of Belot - Играй Белот офлайн

App Name Belot - Играй Белот офлайн v1.1.18
Genre Card, Games
Size13.3 MB
Latest Version1.1.18
Get it On Google Play
Update2020-08-08
Package Namecom.zariba.bgbelot.offline
Rating ( 313 )
Installs10,000+

Description of Belot - Играй Белот офлайн

👑👑👑 Защо да избереш Белот офлайн? 👑👑👑

♠ Класически бридж белот на български.
♠ Играй навсякъде по всяко време, без нужда от интернет!
♠ Упражнявай се и подобри уменията си безплатно!
♠ Играй срещу добри и компетентни ботове.
♠ Модерен и изчистен дизайн с бързи анимации.
♠ Възможност за игра във вертикално и хоризонтално положение на устройството.
♠ Реални правила за белот, познати на всички играчи.
♠ Идеалният заместител при липса на възможност за игра на белот с приятели.
♠ Без таймер за ход, за да може да играеш спокойно.
♠ Изпробвай различни стратегии, докато си готов да играеш с реални опоненти!

🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬 Избери българския Белот! 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬

Играй на карти и се наслади на най-известната игра на Бридж – Белот в България! Белот Офлайн е най-доброто приложение за игра на Белот (Belot), което можеш да играеш офлайн на мобилното си устройство без значение къде се намираш!

❓❓❓ Какво е Белот ❓❓❓

Бридж – Белот или за кратко Белот (Belot) е популярна игра на карти в България. В най-разпространената си форма белотът се играе от четирима човека по двойки с тесте от 32 карти: 7, 8, 9, 10, J (вале), Q (дама), K (поп), A (асо) от четирите бои (спатия, каро, купа, пика).

🚌🚌🚌 Играй навсякъде 🚌🚌🚌

Нашата цел с Белот офлайн е да ти дадем възможност да се насладиш на любимата си картова игра, където и да си! Има много офлайн игри, но малко от тях успяват да прeдоставят магията на Belot, с който всички сме израснали!

Направи скучните пътувания в автобуса по-интересни като печелиш в нашата Белот игра! Очаква те дълго пътуване със самолет? Белот Офлайн е идеалното решение, за да не усетиш как минава времето!

❌❌❌ Без нужда от интернет връзка ❌❌❌

Нямаш интернет или връзката е слаба? Не се притеснявай! С нашата офлайн белот версия ще може да играеш любимата си игра на карти без да си зависим от интернет! Играй Белот бързо и лесно!

👨‍🎓👨‍🎓👨‍🎓 Тренирай безкрайно 👨‍🎓👨‍🎓👨‍🎓

Сингъл плейър версията на Бридж-белот е идеалният начин, за да подобриш уменията си! Играй, когато ти е удобно, за колкото време ти е необходимо. Можеш да спреш, когато прецениш, без да има последици.

Имаш свободата да тестваш нови тактики и стратегии или просто да се запознаеш с правилата на играта белот. Ако все още не си сигурен в уменията си, офлайн версията на Белот ще ти помогне да задобрееш за нула време!

🎺 🎺 🎺 Какво предстои? 🎺 🎺 🎺

Очаквай предстоящите версии, в които ще продължим да те изненадваме и подобряваме качеството на играта.

⭐⭐⭐ Belot – Белот офлайн те очаква! ⭐⭐⭐

Започни да играеш истинският белот на български сега! Наслади се на бързи анимации и красива графика, докато си почиваш и подобряваш уменията си в най-известната игра на карти в България – Belot!
👑👑👑 Why choose Belot offline? 👑👑👑

♠ Classic bridge white in Bulgarian.
♠ Play anywhere at any time without the need for the internet!
♠ Exercise and improve your skills for free!
♠ Play against good and competent bots.
♠ Modern and clean design with fast animations.
♠ Opportunity to play in the vertical and horizontal position of the device.
♠ Real rules of whiteness known to all players.
♠ Ideal substitute when there is no possibility of playing with friends.
♠ No progressive timer to play.
♠ Try different strategies while ready to play with real opponents!

🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬 Choose Bulgarian Belot! 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬

Play cards and enjoy the most famous game of Bridge – Belot in Bulgaria! Belote Offline is Belot’s best app for play, which you can play offline on your mobile device no matter where you are!

❓❓❓ What is Belote ❓❓❓

Bridge – Belot or Belot is a popular card game in Bulgaria. In its most common form, whiteness is played by four people in pairs with a stack of 32 cards: 7, 8, 9, 10, J (jack), Q (lady), K (pop), A (ace) (spades, cartoons, cups, spades).

🚌🚌🚌 Play anywhere 🚌🚌🚌

Our goal with Belote offline is to give you the chance to enjoy your favorite card game wherever you are! There are many offline games, but few of them manage to deliver the Belot magic we’ve grown up to!

Make the boring trips on the bus more interesting as you win in our Belotte game! Do you expect a long plane trip? Belote Offline is the perfect solution for you not to feel the time!

❌❌❌ No need for internet connection ❌❌❌

Do not have the internet or the link is weak? Do not worry! With our offline whitepaper version you can play your favorite card game without being dependent on the internet! Play Belote quickly and easily!

👨🎓👨🎓👨🎓 Train endlessly 👨🎓👨🎓👨🎓

The Blu-ray player’s single player is the perfect way to improve your skills! Play when it’s comfortable for as long as you need it. You can stop when you think without consequences.

You have the freedom to test new tactics and strategies or just to get acquainted with the rules of the game of whiteness. If you’re still not sure about your skills, Belote’s offline version will help you get back in no time!

🎺 🎺 🎺 What’s next? 🎺 🎺 🎺

Expect upcoming releases, where we will continue to surprise you and improve the quality of the game.

⭐⭐⭐ Belot – Belot Offline is waiting for you! ⭐⭐⭐

Start playing real white in Bulgarian now! Enjoy fast animations and beautiful graphics while relaxing and improving your skills in the most famous card game in Bulgaria – Belot!
Актуализираме играта редовно, за да я направим по-добра за вас. Изтеглете най-новата версия, за да получите всички налични функции и подобрения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *