Dopravní výchova pro děti FREE v APK Download For Android

Dopravní výchova pro děti FREE v APK Download For Android

App Information of Dopravní výchova pro děti FREE

App Name Dopravní výchova pro děti FREE v
Genre Educational, Games
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Nameair.cz.ucenibezmuceni.dopravnivychovafree
Rating ( 238 )
Installs10,000+

Description of Dopravní výchova pro děti FREE

Animovaná interaktivní dopravní výchova pro Váš tablet a telefon. Děti jí milují. Vše ze světa rizik dopravy zábavnou a naučnou formou. Aplikace plná her a testů. Postavičky Zebra a Čára s hlasy sourozenců Gondíkových Vás provedou v plné verzi 12 moduly, ve kterých se dozvíte vše o přecházení silnice, chování v autě, viditelnosti v provozu, jízdě na kole, dopravních značkách, cestování vlakem, rizikách na železnici a mnohem více. Tato verze zdarma obsahuje plnohodnotné první 3 moduly včetně her. Nákupem této aplikace podpoříte vývoj a výrobu dalších skvělých vzdělávacích programů Asociace Záchranný kruh pro Vaše děti. Plná verze obsahuje přes hodinu a půl originálních animací a komentářů a téměř 20 naučných her.

Tématické okruhy obsažené zdarma:
1. CHŮZE PO CHODNÍKU
2. CHŮZE PO SILNICI
3. PŘECHÁZENÍ SILNICE

Navíc v plné verzi:
4. CHOVÁNÍ V AUTOMOBILU
5. VIDĚT A BÝT VIDĚN
6. JÍZDA NA KOLE, SKATEBOARDU, KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
7. CESTOVÁNÍ V HROMADNÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH
8. VOZIDLA S PRÁVEM PŘEDNOSTI V JÍZDĚ
9. DOPRAVNÍ ZNAČKY
10. CESTUJEME VLAKEM
11. ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY
12. RIZIKA NA ŽELEZNICI
Animated interactive traffic education for your tablet and phone. Kids love it. Everything from the world of transport risks entertaining and educational way. Application of full games and tests. Figurines and Zebra line with the voices of siblings Gondíkových you through the full version of the 12 modules in which you will learn all about crossing the road, the behavior of the car, visibility in traffic, cycling, road signs, train travel, risks to rail and much more. This free version contains full-fledged first 3 modules including games. By purchasing this application you will support the development and production of other great educational programs of the Association of Lifebuoy for your children. The full version contains over an hour and a half of original animations and comments, and nearly 20 educational games.

Topics included free of charge:
First walking on sidewalk
Second walking down the road
3rd crossing the road

In addition, the full version:
4th BEHAVIOUR IN CAR
5th see and be seen
6th cycling, skateboarding, rollerblading
7th Travel on public transport
8th VEHICLES right of way
9th TRAFFIC SIGNS
10th TRAVELLING BY TRAIN
11th Railway crossing
12th RISKS TO RAIL
novinky verze 2.1:
– výrazné zlepšení kvality zvuků (díky novému limitu pro velikost souborů)
– při té příležitosti nové API

novinky verze 2:
– zcela nová úvodní animace
– mnohem rychlejší spouštění a menší náročnost na operační paměť
– lepší podpora pro větší displeje
– nové přehlednější ikonky (texty nahrazeny pikrogramy) = lepší ergonomie ovládání
– odstranění hlášených a nalezených chybek
– zásadní optimalizace obsahu (plynulejší animace i na starších zařízeních) a vyladění stability her

Leave a Reply

Your email address will not be published.