ใบขับขี่ดิจิทัลบนมือถือ DLT QR Licence แนะนำวิธี v1.0.2 APK For Android

ใบขับขี่ดิจิทัลบนมือถือ DLT QR Licence แนะนำวิธี v1.0.2 APK For Android

App Information of ใบขับขี่ดิจิทัลบนมือถือ DLT QR Licence แนะนำวิธี

App Name ใบขับขี่ดิจิทัลบนมือถือ DLT QR Licence แนะนำวิธี v1.0.2
Genre Auto & Vehicles, Games
Size21.1 MB
Latest Version1.0.2
Get it On Google Play
Update2021-01-05
Package Namecom.PheeKhawPOPz.DLTQRLicenceDrivingDigitalTestTH
Rating 10.0 ( 3234 )
Installs10,000+

Description of ใบขับขี่ดิจิทัลบนมือถือ DLT QR Licence แนะนำวิธี

✇ ✇ ขั้นตอนการใช้งานใบขับขี่ดิจิตอล DLT Smart Licence ✇ ✇

1. เข้าสู่ระบบ (คนที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าระบบได้เลย) หากยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงได้ทะเบียนได้ 2 วิธี คือ แบบมี QR Code และ แบบไม่มี QR Code
สำหรับการลงทะเบียนแบบ QR Code ระบบจะให้กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล เพื่อรับรหัส OTP จากนั้นให้ตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ จำนวน 6 หลัก
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้แสกน QR Code หลังใบอนุญาตขับขี่
3. เข้าสู่เมนูในหน้าหลัก เช่น ใบขับขี่เสมือนจริง, ข้อมูลส่วนบุคคล, แชร์เส้นทางการเดินทาง, SOS ขอความช่วยเหลือ และ ข้อมูลข่าวสาร
4. กรณีที่ด้านหลังใบอนุญาตขับขี่ไม่มี QR Code ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิชันนี้ได้เช่นกัน โดยเลือกลงทะเบียนแบบ ไม่มี QR Code จากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล เพื่อรับรหัส OTP และตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ จำนวน 6 หลัก เช่นเดียวกับวิธีแรก
แต่จะมีข้อแตกต่างคือ ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้บางเมนู เช่น ใบขับขี่เสมือนจริง การแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อต่ออายุใบขับขี่ หากต้องการใช้ครบทุกเมนูจะต้องนำใบอนุญาตขับขี่ไปเปลี่ยนเป็นใบใหม่ ที่ด้านหลังมี QR Code.

✔ ✔ คุณสมบัติแอปพลิเคชั่น ✔ ✔
แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่แนะนำการสมัครใบขับขี่ดิจิตอลบนมือถือเพื่อเป็นความรู้เท่านั้นไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ใช้สมัครหรือทำใบขับขี่จากกรมการขนส่ง
✇ DL DLT Smart License digital license usage procedure ✇ ✇

1. Login (people already registered Can login straight away), if not already registered There are 2 ways to register: QR Code and QR Code.
For QR Code registration, the system will fill in your ID card number, email to receive OTP, then set a 6-digit password.
2. After logging in, scan the QR Code after the driver’s license.
3. Enter the menu on the home page, such as virtual driving license, personal information, share travel routes, SOS for help and information.
4. If the back of the driver’s license does not have a QR Code, you can also download this application. By choosing to register without QR Code, the system will then fill in your ID card number, email to receive the OTP and set a password to access the system in the same 6-digit number as the first method.
But there is a difference Users will not be able to access certain menus, such as virtual driving licenses. Advance notification for driver’s license renewal If you want to use all the menus, the driver’s license must be changed to a new one. On the back there is a QR Code.

✔ ✔ Application features ✔ ✔
This application is an application that recommends the application of digital mobile driving license for knowledge only, not an application to apply for or obtain a license from the Department of Transportation.
ใบขับขี่ดิจิทัลบนมือถือ DLT QR Licence แนะนำวิธีใช้งาน
สะดวก สบาย สไตล์ยุคเทคโลโลยี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *