Дія v APK Download Latest Version

Дія v APK Download Latest Version

(191728)Apps, Social

App Information of Дія

App Name Дія v
Genre Apps, Social
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Nameua.gov.diia.app
Rating ( 191728 )
Installs10,000,000+

Description of Дія

Дія — держава в смартфоні. Держава, в центрі якої кожен з вас.

Встановивши Дію, ви зможете:
— користуватися цифровими документами;
— отримувати державні послуги у декілька кліків;
— ділитися копіями цифрових документів.

Паперові та пластикові оригінали документів тепер можна залишити вдома.

Для отримання цифрових версій своїх документів просто завантажте Дію та авторизуйтеся. Вони з’являться у застосунку автоматично, якщо в реєстрах є ваші дані.

Цифрові документи в Дії:
— Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.
— Біометричний закордонний паспорт.
— Картка платника податків (РНОКПП).
— Водійське посвідчення.
— Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
— Страховий поліс транспортного засобу.
— Студентський квиток.
— Довідка переселенця (ВПО).
— Свідоцтво про народження вашої дитини.
— COVID-19-сертифікати. Ви можете додати в Дію сертифікат про отримання двох доз вакцини. Зараз працюємо над тим, щоб у Дії з’явилися сертифікати про одужання від COVID-19 та про негативний ПЛР-тест. Їх дійсність можна перевірити за QR-кодами.

Державні послуги онлайн:
— Оплата штрафів за порушення ПДР.
— Оплата боргів за виконавчими провадженнями.
— Оплата податків ФОП.
— Подання декларацій ФОП.
— Заміна посвідчення водія.
— Реєстрація місця проживання.
— Сплата адміністративних послуг за QR-кодом.
— Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19.
— Одноразова допомога ФОПам та найманим працівникам.

еДемократія:
— Місцеві петиції

Деталі:
— Авторизація через систему BankID НБУ або за NFC.
— Онлайн та автономний режим.
— Контроль сесій на пристроях.
— Перевірка цифрових документів через тимчасові унікальні коди.
— Автоматична верифікація РНОКПП.
— Відображення техпаспорта у застосунку належного користувача.
— Сканер QR-кодів.
— Повідомлення про штрафи, виконавчі провадження та важливі новини.
— Онлайн-підтримка та чатботи.

Дія — зручно, непомітно, людяно.

Застосунком можуть користуватися лише громадяни України.
Action – the state in the smartphone. A state in the center of which each of you.

By installing Action, you can:
– use digital documents;
– receive public services in a few clicks;
– share copies of digital documents.

Paper and plastic originals can now be left at home.

To get digital versions of your documents, just download the Action and log in. They will appear in the application automatically if your data is in the registers.

Digital documents in Action:
– Passport of a citizen of Ukraine in the form of an ID card.
– Biometric passport.
– Taxpayer card (RNOKPP).
– Driver’s license.
– Vehicle registration certificate.
– Vehicle insurance policy.
– Student ID.
– Resettlement certificate (IDP).
– Your child’s birth certificate.
– COVID-19 certificates. You can add a certificate of receipt of two doses of vaccine. We are currently working to ensure that certificates of recovery from COVID-19 and a negative PCR test appear in Action. Their validity can be verified by QR-codes.

Public services online:
– Payment of fines for traffic violations.
– Payment of debts under enforcement proceedings.
– Payment of personal income taxes.
– Submission of FOP declarations.
– Replacement of the driver’s license.
– Registration of residence.
– Payment for administrative services by QR-code.
– Entry in the waiting list for vaccination from COVID-19.
– One-time assistance to sole proprietors and employees.

eDemocracy:
– Local petitions

Details:
– Authorization through the BankID system of the NBU or NFC.
– Online and offline mode.
– Monitor sessions on devices.
– Verification of digital documents through temporary unique codes.
– Automatic verification of RNOKPP.
– Display of the technical passport in the application of the proper user.
– QR code scanner.
– Notifications of fines, enforcement proceedings and important news.
– Online support and chatbots.

Action – convenient, unobtrusive, humane.

Only Ukrainian citizens can use the application.
Що нового в Дії?

Пілот послуги єПідтримка — проєкту виплати 1000 гривень для всіх українців, що пройшли повний курс вакцинації.
З 19 грудня запуск послуги єПідтримка для всіх українців.
Оновлюйте застосунок та користуйтеся новою послугою.

Leave a Reply

Your email address will not be published.